Marine Litter-Id

Vervolg sessie Litter ID de Rotte

Door Rotterdam slingert een rivier, waaraan de stad haar naam te danken heeft: de Rotte.

De gemeente Rotterdam hecht groot belang aan een schone omgeving, vrij van plastic vervuiling. De Rotte, als naamgever van Rotterdam, is daarvan een belangrijk onderdeel. In 2030 wil de gemeente Rotterdam geen bijdrage meer leveren aan de plastic soep. Om dit te bereiken is het van belang om ook De Rotte vrij te maken van plastic vervuiling.

Om dat doel te bereiken hebben we, samen met partners in het gebied een aanpak plasticvrije Rotte ontwikkeld om onder andere de problematiek van zwerfafval in en langs de Rotte bij de bron aan te pakken. Hiervoor is dit jaar begin mei samen met Wageningen Economic Research een speciale Litter-ID sessie gehouden. Na de sessie is er verder onderzoek naar gedaan en is er een rapport geschreven over de uitkomsten.

Graag zouden wij tijdens deze vervolg sessie de uitkomsten van het onderzoek bespreken en kijken naar hoe we verder door kunnen gaan met deze uitkomst. Deze vervolg sessie zal plaatsvinden op maandag 3 april van 18.00 tot 21.00 bij watersportvereniging Aegir aan het Prinsemolenpad 4, Rotterdam.

Genodigden zijn, naast u, andere betrokkenen vanuit de overheid (beleid en beheer), vrijwilligers, ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en onderzoekers. Allen betrokkenen die vanuit hun expertise, ervaring of positie mee kunnen denken over de herkomst, de bronnen, ouderdom, de onderliggende oorzaken en oplossingen voor zwerfafval in en langs de Rotte.

Concept Programma vervolg Litter-ID maandag 3 april

18:00 aankomst en ontvangst
18:10 kennismakingsronde, doel bijeenkomst
18:15 diner
19:00 presentatie onderzoeksresultaten
19:30 bespreken bronnen, oorzaken, oplossingen per categorie
20:30 algemene conclusies, inzichten en vervolgstappen
21:00 afsluitende borrel

Aanmelden kan via ons contactformulier.

Meld je aan voor KleanUpBoat

Wil je je aanmelden voor KleanUpBoat? Klik op onderstaande button en meld je aan via het formulier.

Aanmelden